СЪБИТИЯ

28.02.2017
Декларация на ПК Тракия

Днес на свое извънредно заседание Централният съвет на ПК „Тракия” прие единодушно следната:
Д Е К Л А Р А Ц И Я Изразяваме несъгласие срещу разпространен…

16.03.2015
Заседание на ръководството на ПК Тракия

На свое заседание в събота, 14.03.2015 г., ръководството на ПК „Тракия“ разгледа и прие решения във връзка с предстоящите местни избори. Бе приета платформата на…

17.12.2012
Отчетно-изборна конференция на ПК Тракия избра ново ръководство

На 16 декември в сградата на СТДБ на ул „Ст. Караджа“ 7 в столицата се състоя  редовната национална отчетно-изборна конференция на Политически клуб „Траки…