РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

Председателство на партия ПК „Тракия“:

Стефан Начев – Председател

Лазар Япаджиев – зам. председател

Тодор Бояджиев – почетен председател

Геновева Божкова – член

 

 

 

Централен съвет на партия ПК „Тракия“:

Вяра Жекова

Геновева Божкова

Георги Мисайлов

Диана Славова

Лазар Япаджиев

Маринка Василева

Стефан Начев

Тодор Бояджиев

Донка Петрова

Антон Георгиев

 

 

 

 

Централен Контролен съвет на партия ПК „Тракия“:

Маргарит Петров – Председател

Десислава Костова – член

Петър Петров – член

 

ПП ПК „Тракия“ се представлява от Стефан Начев – Председател

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Стефан Караджа“ № 7А