СЪБИТИЯ

 

16.05.2019г.
Иво Христов в Хасково: Проблемът на България е изключителното усещане за задушлива несправедливост

Европейски избори 2019


3.05.2019 г.
Водачът на евролистата на коалиция „БСП за България“ проведе среща с тракийци в гр. Кърджали.

Европейски избори 2019


12.03.2019 г.
На 12 март 2019 г. се проведе редовно заседание на Централния съвет на ПП „ПК „Тракия“. Бяха взети следните решения:
Решения на Централен съвет 2019 г


13.02.2019 г.
Приет е план за обучение за мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за 2019 г.
План за обучение персонал срещу пране пари 2019


5.04.2018 г.
На 5 април 2018 г. се проведе редовно заседание на Централния съвет на ПП „ПК „Тракия“. Бяха взети следните решения:
Решения заседания Централен съвет 2018 г


17.06.2017 г.
На 17 юни 2017 г. в сградата на СТДБ на ул „Ст. Караджа“ 7 в столицата се състоя редовната национална отчетно-изборна конференция на Политически клуб „Тракия“ . Бяха взети следните решения:
Решения на Националната конференция


28.02.2017
Декларация на ПК Тракия

Днес на свое извънредно заседание Централният съвет на ПК „Тракия” прие единодушно следната:
Д Е К Л А Р А Ц И Я Изразяваме несъгласие срещу разпространен…

16.03.2015
Заседание на ръководството на ПК Тракия

На свое заседание в събота, 14.03.2015 г., ръководството на ПК „Тракия“ разгледа и прие решения във връзка с предстоящите местни избори. Бе приета платформата на…

17.12.2012
Отчетно-изборна конференция на ПК Тракия избра ново ръководство

На 16 декември в сградата на СТДБ на ул „Ст. Караджа“ 7 в столицата се състоя  редовната национална отчетно-изборна конференция на Политически клуб „Траки…